Vážený pane ministře

dovolte mi Vás touto cestou informovat o vzniku iniciativy „Nenechme kulturu utichnout“ a kampani s heslem „Hraju forte!“. Našim cílem je upozornit na témata, která považujeme za klíčová, ale dlouhodobě se nám nedaří je otevírat, diskutovat, řešit a posouvat s vaším resortem.

Těmito tématy jsou:

  1. Podfinancování kultury a k tomu další připravované snižování výdajů na kulturu a kulturní instituce ze strany vlády.

     

  2. Dále se výrazně prohlubující propad reálné mzdy už tak nejhůře odměňovaných zaměstnanců kultury v rámci veřejných služeb. Ani přes naše dřívější urgence a žádosti o řešení problematiky odměňování jsme zatím v tomto nezaznamenali žádnou zásadní aktivitu z Vaší strany.

     

  3. V neposlední řadě je to z našeho pohledu stále vysoce riziková podoba návrhu zákona o veřejných kulturních institucích. Přes vypořádání části připomínek, máme důvodnou pochybnost o dalším směřování tohoto návrhu.

Žádný posun v daných tématech podle nás nepřineslo ani poslední jednání pracovního týmu RHSD pro kulturní otázky na MK dne 18. 9. 2023. Proto nemůžeme jinak, než se pokusit tato témata dostat do veřejné diskuse.
Od dnešního dne se začaly k iniciativě hlásit jednotlivé profesní a odborové svazy, také odborové organizace působící vrámci jednotlivých institucí. Kromě zaměstnanců symfonických, komorních a divadelních orchestrů, se k iniciativě postupně hlásí i zaměstnanci dalších institucí, například knihoven, muzeí a galerií po celé zemi, případně se k tomu tento a další týden chystají.

Vážený pane ministře, zveme Vás tímto na veřejnou debatu nad výše uvedenými tématy. Věříme, že tuto možnost neodmítnete. Prosíme Vás proto o návrh termínů, kdy by se Vám to hodilo. Uděláme maximum pro to, abychom se Vám časově přizpůsobili. Počítáme s konáním akce v Praze, aby to pro Vás bylo co nejjednodušší.

 

Budu se těšit na Vaši odpověď.

PS: Nezapomeňte také sledovat naše sociální sítě a webové stránky:

Web: www.nenechmekulturuutichnout.cz

Facebook: www.facebook.com/nenechmekulturuutichnout

Instagram: www.instagram.com/nenechmekulturuutichnout

 

Děkuji a jsem s pozdravem.

Jiří Dokoupil v. r. – prezident Unie OH ČR