Vážený pane premiére, vážení členové vlády,

neplníte svůj slib přibližovat se k 1 % výdajů státního rozpočtu na kulturu. Přihlížíte odměňování zaměstnanců v kultuře, které je mnohdy pod hranicí důstojnosti. Necháváte vznikat zákon o veřejných kulturních institucích, jehož stávající podoba je pro kulturu riziková.

Dobře si uvědomujeme, že je potřeba, aby stát byl v náročných časech dobrým hospodářem. Není však možné obětovat už tak podfinancovanou českou kulturu. Žádáme vás: nezapište se do dějin jako vláda, která nechala kulturu postupně utichnout.

 1. Dodržte svůj slib přibližovat se 1 % výdajů státu na kulturu. Pokud se to nepodaří, negativní dopady pocítí nejen zaměstnanci kulturních institucí, ale i lidé pracující pro kulturu v nezřizovaném sektoru.

   

 2. Udržte finanční podporu institucím Ministerstva kultury minimálně v rozsahu roku 2023 i pro příští rok. Další škrty již ohrožují podstatu jejich odborných činností a služby
  pro veřejnost.

   

 3. Zachovejte pro rok 2024 objem prostředků v Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů aspoň na letošní úrovni. Apelujeme na Vás, aby tyto prostředky v dalších letech adekvátně narůstaly do výše, kdy budeme moct mluvit o zodpovědném přístupu státu k podpoře vícezdrojového financování páteřní sítě českých orchestrů, sborů a divadel.

   

 4. Neprodleně řešte vážnou situaci v odměňování zaměstnanců v kultuře, jejichž platové ohodnocení je v průměru nejnižší ze všech oborů veřejných služeb a státní správy. Kultura už dnes není na trhu práce konkurenceschopná a ztrácí kvalifikované odborníky. Souhlasíme se společným návrhem ČMKOS na 10% navýšení platů v roce 2024, zvýšení minimální mzdy na 19.500 Kč a s ní spojených úrovní zaručených mezd.

   

 5. Respektujte zásadní připomínky zástupců zaměstnanců k navrhovanému zákonu o Veřejných kulturních institucích a nedovolte vznik zákona, který by české kulturní instituce ohrozil.

   

 6. Naplňujte principy opravdového sociálního dialogu. Nepřehlížejte zájmy zaměstnanců. Hledejte taková řešení, která vyslyší všechny strany.

Za časů covidu se zaměstnanci v kultuře k českému státu a společnosti zachovali velmi solidárně. Slevili jsme z našich už tehdy legitimních požadavků. Věděli jsme, že je to pro dobro všech. Začněte s českou kulturou jednat stejně – s pochopením a respektem.

Vážený pane premiére, vážení členové vlády, kultura je tmelem národa. Dělá z nás to, kým jsme. Vzbuzuje v lidech hrdost i pokoru. Proto Vás žádáme, abyste jednali rychle. Jinak se česká kultura dostane do bodu, ze kterého nemusí být návratu.